Ako ďalej v boji s..

Festival/ Festival 2014/Ako ďalej v boji s..

 

 

 

Protikorupčný festival vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 

 

 

Vanda Tuchyňová (OZ Proti korupcii) otvorila festival. V rámci svojho vstupu uvažovala nad tým, ako je možné, že na Slovensku nedokážeme nikoho usvedčiť z korupcie napriek tomu, že je ňou krajina prerastená ako rakovina. Pozrite si úvahy a jeden z ponúktnutých pohľadov na problém. Zasahujú osobné prístupy a životné postoje jednotlivca. 

 

 

 

 

Čo sa musí stať, aby sa v boji s korupciou  

 

 

niečo zmenilo?

 

 

 

 

 

 

 

/ Správy z médií

 

www.sme.sk