Ako to začalo

Kauzy/Témy/ Liptovský Ján/Ako to začalo

 

V  Liptovskom Jáne zmizlo 38 tisíc EUR pri rekonštrukcii námestia. Vyplýva z posudku znalca. Úradníkom ŽSK neprekáža predražený materiál z peňazí eurofondov. S projektom, na ktorý ukázal znalec prstom, sú spokojní !

 

V utorok 5. februára 2013 sme zvolali novinárov, aby sme informovali verejnosť o závažných podozrenia z podvodu čerpania európskych prostriedkov. OZ Proti korupci dlhšie sleduje kauzu rekonštrukcie námestia v Liptovskom Jáne. Získali sme dokument, ktorý významne zvyšuje pravdepodobnosť trestnej činnosti.

 

       
V Liptovskom Jáne rekonštruovali v roku 2011 námestie v približnej hodnote 390 tisíc EUR. Máme podozrenie, že dodávateľ stavby neodviedol prácu tak, ako bolo v projekte a ako ju reálne fakturoval.  OZ Proti korupcii má v rukách kópiu znaleckého posudku (č. 49/2012), v rámci ktorého mal znalec v odbore stavebníctva Ivan Čierny pre účely policajného vyšetrovania posúdiť skutočnú hodnotu montáže a dodania odvodňovacích žľabov. Išlo o jedneu z časti stavebných prác v rámci rekonštrukcie námestia .

Znalec konštatuje, že existuje rozdiel vo fakturácii a v hodnote skutočne spotrebovaného materiálu a odvedených prác a to:

38 841,21 s DPH


Posledná strana znaleckého posudku:

Za kontrolu korektnosti a správnosti čerpania euróskych dotácii zodpovedá v tomto prípade odbor SO/RO Žilinského samospráneho kraja. Úradnici preverovali na konci projektu oprávnenosť výdavkov, dodržiavanie príslušných zákonov a pravidiel verejného obstarávania. Podľa kontrolnej skupiny (zloženej z pracovníkov úradu ŽSK Jany Zvarovej, Tibora Mintála, Kataríny Janurovej, správu schválil Milan Ovseník) v rámci projektu došlo k neoprávnenej fakturácii v celkovej výške: 1 089, 65 EUR s DPH.  

 

Kým znalec v odbore stavebníctva poukázal na rozdiel vo fakturovanej a skutočnej hodnote v prípade montáže a dodávky odvodňovacích žľabov na sumu takmer 39 tisíc EUR, zodpovední úradníci úradu ŽSK v rámci celkovej kontroly projektu prišli na nedostatky v hodnote 1 tisíc EUR.

Tu je správa z kontroly Odboru SO/RO ŽSK:

 

Pýtame sa ako chráni ŽSK zákonné využívanie európskych verejných zdrojov? Kryjú jeho zamestnanci podozrenia zo zneužívania alebo sú kontroly pásovou výrobou? Ako je možné, že odbor SO/RO nevie o skutočnom stave rekonštrukcie, ktorej okolnosti preveruje polícia?

 

OZ Proti korupcii podalo dňa 24.04.2013 podnet na zrušenie verejného obstarávania.

/ Správy z médií

 

www.sme.sk