/ Publikované/Besedy na školách

 

 

Besedy so študentmi sme zorganizovali vďaka podpore projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 

 

 

 

  • »Gymnáziá

     

     Ľubo Bechný a Jano Marosz navštevujú študentov stredných škôl a diskutujú o korupcii.

  • »Video

     

    T

/ Správy z médií

 

www.sme.sk