/ O nás/ kontakt/Definícia korupcie

 

 

Korupcia je zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci, napríklad v justícii, politike, priemysle a podobne na dosiahnutie materiálnej alebo nemateriálnej výhody, na ktorú poverená osoba nemá právne podložený nárok.

 

Skorumpovaný úradník, lekár alebo sudca okráda vlastných spoluobčanov, zneužíva svoju moc a jeho bezmocnosť. Skorumpovaná spoločnosť prestáva normálne fungovať a stáva sa neefektívnou. Stráca sa zmysel poslania človeka, k moci sa dostávajú peniaze a subjektívne výhody, vytráca sa spravodlivosť a pravda zo života.

 

Podľa Trestného zákona zahŕňa korupcia trestné činy prijímania úplatku, podplácania a trestné činy nepriamej korupcie, ktorých skutkové podstaty sú pomerne široko koncipované a umožňujú postih korupcie vo verejnej aj v súkromnej sfére.

/ Správy z médií

 

www.sme.sk