/ Ďakujeme/fyzické osoby

 

 

Poskytnutie finančného príspevku je dobrovoľné. Prispievatelia budú uvedení na naše webovej stránke a priebežne aktualizovaní. Prispievateľ súhlasí s tým, aby bolo na webovej stránke uvedené jeho meno, priezvisko a výška podpory. V prípade, ak chce darca zostať v anonymite, označí sa ako "anonymný darca."

Uvítame darcov, ktorí sú ochotní prispievať pravidelným mesačným príspevkom. Náš účet 3033164451/0200.

Ďakujeme za vaše príspevky.

 

  2012  

Marek Adamov - 20 €

 

Marián Kaňuch - 10 €

Martin Mihálik - 5 €

Andrea Škripeková - 5 €

 

 

Jarmila Čičková - 10 €

Janka Maliarová - 5 €

Jaroslav Kizek - 5 €

 

Peter Marušák - 20 €

Ľubomír Kmotorka - 20 € / mesiac

   anonymný darca - 100 €

Milena Prekopová - 20 €

Slavomír Regrút   - 10

Stanislav Mores  - 5

MUDr.Mária Ivánková - 50 €

Marta Balcová - 5€/mesiac

Zdenko Rehák - 13 €

Branislav Škripek - 7 €

anonymný darca - 300

   
     
  2013  

Jozef Zajíček - 20 €

Stanislav Mores - 5 € / mesiac

Peter Hrubo - 30 €

Michal Sygút - 30 €

František Bobenič - 5 € / mesiac

Richard Vašečka - 5 € / mesiac

Ondrej Prostredník - 30 € 

Peter Paralič - 5 € / mesiac

Marián Hrabovský - 15 €

Ing. Peter Fraňo - 10 €

Michal Fraňo - 30 €

Peter Molitoris - 5 € / mesiac

Ľubomír Kmotorka - 20 € / mesiac

Andrea Škripeková - 5 €

Marta Balcová - 5 €

Mgr.Viliam Sýkora

anonymná darkyňa - 50 €

Ing. Slavomír Tirpak - 10€/mesiac

     
  2014  

Ján Hanuliak - 10€/mesiac

anonymná darkyňa - 20 €

Tibor Balco - 5€/mesiac

Branislav Škripek - 100E/mesiac

Martina Šubjaková - 5 €/mesiac

Marián Chládecký - 5 €/mesiac

 

 

Mária Klimová - 10 Eur mesiac

Martina Šubjaková - 5 Eur / mesiac

Kukučková Zuzana - 200 Eur

Martin Fedor - 1096 Eur

Miroslav Beblavý - 1096 Eur

 

 

2015

Jana Ondrišová - 20,- Eur/ mesiac

Tatiana Šustiaová - 120,- Eur/ rok

Marta Balcová - 5,- Eur / mesiac

Ondrej Prostredník - 30,- Eur

 

 

 

 

/ Správy z médií

 

www.sme.sk