/ Publikované/ Besedy na školách/Gymnáziá

 

 

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 

80 študentov sučianskeho gymnázia  s vyučovacím jazykom anglickým diskutovalo vo februári 2014 s mužskou posádkou nášho združenia. Témou bola korupcia. Diskusia sa tradične rozprúdila po premietnutí filmu o  podozrivom nákupe prístrojov v Martinskej fakultnej nemocnici.  

 

Výsledkom debaty v Sučanoch, ako i diskusií  na iných gmynáziách je nasledovné konštatovanie: Študenti nemajú dôveru v čistotu verejného života. Vedia, že korupcia je na Slovensku  silným hráčom a je ťažké ju vykoreniť. Spolu s našimi členmi združenia hľadali cestu ako  veci zmeniť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky z diskuie na osemročnom Gymnáziu na Varšavskej ulici v Žiline.

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulom  roku sme besedovali  i na  žilinskom cirkevnom gymnáziu sv. Františka  z Assisi. 

/ Správy z médií

 

www.sme.sk