/ Kauzy/Témy/Komun. voľby 2014

  • »Komunálne voľby 2014

     

    Zverejnenie financovania kampane vo voľbách je priamym prostriedkom  boja proti korupcii a klientelizmu. I preto sme sa v OZ Proti korupcii rozhodli pre projekt VOLBYOPEN,  v rámci ktorého sme vyzvali kandidátov na primátorov, starostov i poslancov, aby zverejnili prehľad financovania svojej volebnej kampane. Vytvorili sme systém zberu dát tak, aby si verejnosťmohla pomerne ľahko vyhodnotiť ochotu a mieru transparentnosti jednotlivých kandidátov vo volebnej kampani.

/ Správy z médií

 

www.sme.sk