/ Kauzy/Témy/Liptovský Ján

 

 

 

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 
 • »Pre kauzu Litpovský Ján prišiel o miesto šéf eurofondov v Žiline

   

  Osudnou sa mu stala druhá správa (dodatok) o kontrole skupiny z ministerstva pôdohospodárstva (z júla 2015), ktorá  opakovane potvrdila závažné pochybenia v oblasti neoprávneného nakladania s verejnými zdrojmi pri rekonštrukcii námestia v Liptovskom Jáne. 

 • »Stretnutie s občanmi Liptovského Jána v kauze rekonštrukcie námestia

   

  Opäť po roku sme prišli do Liptovského Jána, aby sme informovali občanov o vyvrcholení kauzy rekonštrukcie ich námestia. Obec musí vrátiť 128 tisíc Eur pre nekorektné a nezákonné narábanie s verejnými zdrojmi.

 • »Liptovský Ján nechce pravdu, my ju opäť pripomíname !

   

  Prišli sme na Litptov medzi miestnych a postavili sa pred starostu, poslancov i pred  ľudí a hovorili nahlas o tom, ako im firma Molior Group "kvalitne" zrekonštruovala námestie v Liptovskom Jáne a ešte kvalitnejšie zinkasovala peniaze. Dva roky sa venujeme eurofondovej kauze, sledujeme ju a pracujeme na nej o niečo kratšie ako polícia. 

 • »Verejná konferencia o rekonštrukcii námestia v Liptovskom Jáne

   

  Na konci novembra 2014 sme zvolali  verejnú konferenciu o kauze rekonštrukcie námestia v Liptovskom Jáne , aby sme všetkým stranám  poskytli možnosť predstaviť svoje argumenty. 

 • »Do hry vstúpilo ministerstvo pôdohospodárstva

   

  Kontrolóri ministerstva pôdohospodárstva urobili v Liptovskom Jáne kontrolu a zistili hrubé porušenia hospodárneho nakladania  s verejnými prostriedkami pri rekonštrukcii námestia v Liptovskom Jáne.  Zrátali, že 138 tisíc EUR vyfaktúrovala dodávateľská firma ( Molior Group) neoprávnene. 

   

 • »Ako to začalo

   

  V utorok 5. februára 2013 sme zvolali novinárov, aby sme informovali verejnosť o závažných podozrenia z podvodu čerpania európskych prostriedkov.  Získali sme dokument, ktorý významne zvyšuje pravdepodobnosť trestnej činnosti.

   

   

/ Správy z médií

 

www.sme.sk