/ Kto sme

 

Zakladajúci členovia občianskeho združenia sa v minulosti každý odlišným spôsobom stretli s korupciu v našom štáte. Pri práci novinárky, ktorá analyzuje korupčné prípady, alebo ako regionálni politici, ktorí poukazovali na netransparentnosť, ale aj v úlohe agenta – provokatéra, ktorý ohlásil korupčné správanie úradníka.

 

Všetkých štyroch spája túžba prejsť od poukazovania k odhaľovaniu a dokazovaniu korupcie. Svorne hovoria: „Len spojením síl, skúseností a odhodlania dokážeme byť efektívni a môžeme ozdraviť slovenskú spoločnosť. Chceme spolupracovať so všetkými, ktorí už v tejto oblasti pracujú, ale aj s tými, ktorí podobné protikorupčné aktivity len pripravujú.“

 • »Predstavitelia

  Vanda Tuchyňová - predsedníčka OZ, Adriana Muráňová - právnička OZ, Ľubomír Bechný - podpredseda OZ, Ján Marosz - podpredseda OZ

 • »Stanovy

  Stanovy občianskeho združenia Proti korupcii založeného v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov...

 • »Definícia korupcie

  Korupcia je zneužitie postavenia, funkcie alebo zverenej moci, napríklad v justícii, politike, priemysle a podobne na dosiahnutie materiálnej alebo nemateriálnej výhody, na ktorú poverená osoba nemá právne podložený nárok. 

 • »Naše ciele

  Chceme žiť v krajine, kde charakterní občania nebudú ťahať za kratší koniec a prizerať sa ako „tí hore“ ich okrádajú.  A preto budeme...

 • »Kontakt

/ Správy z médií

 

www.sme.sk